Referenser

referenser

Pågående projekt

Det finns inga pågående projekt just nu.

Tidigare projekt

Kyrkcenter

Till och ombyggnad av Kyrkcenter i Piteå. Beställare Piteå Församling.

Barrsållhus

Ombyggnad av barrsållhus samt nybyggnad av ställverk, beställare Smurfit Kappa.

Garage och kontor My Hill

Nybyggnad av garage & Kontor, beställare Tjintokk AB.

Avtal Arvidsjaur Kommun

Byggservice avtal Arvidsjaur Kommun.

Avtal Region Norrbotten

Ramavtal byggservice arbeten region Norrbotten.

Avtal Adapteo

Avtal Adapteo modulmontage och servicearbeten.

Avtal Expandia

Montering av moduler.

Flisficka

Nybyggnad av flisficka, beställare Smurfit Kappa.

Utbyggnad Hansens bageri

Utbyggnad av bageri, beställare Hansens bageri.

Stambyte Rödbläregränd

Stambyte i lägenheter, beställare Pitebo.

Ombyggnad OK Norrbotten

Ombyggnad av tre stationer, Arjeplog, Piteå och Överkalix, beställare OK Norrbotten.

Takbyte Pitehus 4

Takbyte bostadsrättförening, beställare Riksbyggen.

NBA Kontor Sunpine

Ombyggnad av kontor, beställare Sunpine.

Stambyte Helgenäsgatan

Stambyte i lägenheter beställare Pitebo.

Fläktrum Smurfit Kappa

Nybyggnad fläktrum beställare Mj Montage.

Ombyggnad tak Strömbackaskolan

Ombyggnad av 6300 m2 yttertak m,m.

Stambyte Källvägen

Byte avloppstammar samt renovering lägenheter och nytt yttertak.

Stadshuset Etapp 3

Etapp 3 Ombyggnad av flygel B och E beställare Piteå Kommun.

BMW Group Northern Europe

Nybyggnad två stycken garage beställare BMW Group.

Takbyte Centrumhuset Arvidsjaur

Byte av 1700 m2 yttertak.

Stadsön etapp 2

Färdigställande av modul montage, samt nybyggnad carportar och förråd.

Ombyggnad projektkontor F21 Luleå

Invändig ombyggnad av kontor och konferensrum.

Vårdgränds förskola

Ombyggnad av vårdlokaler till förskola beställare Piteå Kommun.

Sikfors ARV

Ombyggnad av pumpstation.

Tallbacka skolan

Till och ombyggnad av Tallbackaskolan.

Älvsbyn Energi

Byggarbeten för ny fjärrvärme anläggning.

Sunpine

Invallning samt pumphus för terpentin hantering fas 2.

Utbyggnad villa.

Coop Arjeplog

Om och tillbyggnad Coop Arjeplog.

Ombyggnad villa.

Om och tillbyggnad av villa.

Nybyggnad fläktrum.

PIREVA

Ny och ombyggnad av reningsverk.

Icemakers

Om och tillbyggnad garage/kontor.

Simloc

Utbyggnad matsal.

Swerock

Nybyggnad kontor Rutvik.

Bygma

Ombyggnad köksutställning.

Abelko

Ombyggnad personalrum.

Villa Arvidsjaur

Ombyggnad/tillbyggnad villa i Arvidsjaur

Tak AllOffice

Ombyggnad tak AllOffice.

Förråd Forsell

Tillbyggnad förråd 200m2

Lägenheter Icemakers

Ombyggnad lägenheter

LSS Boende Arjeplog

Ombyggnad av skola till LSS Boende i Arjeplog kommun.

OK Arvidsjaur

Ombyggnad butik.

Norrbacka

Ombyggnad hotell 1500 m2 beställare Simloc.

Arvidsjaur Renslakteri

Tillbyggnad och ombyggnad av omklädningsrum och kontor.

Stadsön

Komplettering av bostadsmoduler med yttertak, panel, loftgångar, cykel hus och garage.

Ispist LF Arena

Anläggning av ny ispist inklusive kyl arbeten.

Produktions kök Solander skolan

Om och tillbyggnad av produktions kök.

Skogsbackens förskola

Skogsbackens förskola ombyggnad 600m2

Pireva

Pireva till & ombyggnad kontor 200m2.

Colmis kontor

Tillbyggnad & ombyggnad kontor ca 500 m2.

Norrlands Bil

Utbyggnad bilhall 300 m2.

Ombyggnad Coop Öjebyn

Ombyggnad invändigt butik

Villa Hällan Nötön

Nybyggnad villa med garage

Villa Hemlunda

Nybyggnad villa Hemlunda

Colmis Kontor & Garage

Nybyggnad av kontor & garage, totalt 1300m2

Arvidsjaurs Renslakteri

Utbyggnad kylrum & inlastning

Science Center

Ombyggnad läroverk till teknikens hus

Hotell Simloc

Påbyggnad av hotell med 1 våning ca 500 m2 samt ombyggnad av matsal och relax. Beställare Simloc AB.

Hus D RG

Nybyggnad av garage och kontor 700 m2. Beställare Tjintokk AB.

Kvarteret Vargen

Renovering av 23 st lägenheter. Beställare Galären AB.

Sjulnäs skolan Hus 01

Ombyggnad av skola ca 700 m2. Beställare Piteå kommun.

Läktare LF Arena

Nybyggnad av läktare LF Arena. Beställare Piteå Kommun.

OKQ8 Gällivare

Om och tillbyggnad av OKQ8 station och ny tvätthall. Beställare OK Norrbotten.

Reception och kontor Colmis

Tillbyggnad av kontor och reception. Beställare Colmis AB.

Garage Widmans

Nybyggnation av garage och omklädningsrum 300 m2. Beställare Widmans gräv AB.

Kyrkströmsgården

Ombyggnad av äldre gård till kontor. Beställare Arjeplogs församling.

Piteå Stadshus Etapp 1

Ombyggnad del av stadshuset i Piteå. Beställare Piteå kommun.

Ombyggnad tak kvarteret Cedern

Ombyggnad av tak på hyresfastighet. Beställare Rawi AB.

Skogen hotell Arvidsjaur

Ombyggnad av äldre herrgårdar till hotell och restaurang. Beställare Exclusive Car Events AB.

Utbyggnad garage Colmis

Utbyggnad av garage. Beställare Colmis AB.

Lilla Örnen

Ombyggnad av förråd till student lägenheter. Beställare Wallstenhus AB.

Solanderskolan etapp 1

Om och tillbyggnad av skola. Beställare Piteå kommun.

OKQ8 Arjeplog

Ombyggnad av OK station. Beställare OK Norrbotten.

Vårdcentralen Arjeplog

Ombyggnad av vårdcentral. Beställare NLL.

Pilens förskola

Ombyggnad av förskola. Beställare Piteå kommun.

Hotell Simloc

Nybyggnad av hotell i Arjeplog. Beställare Colmis AB.

Miljögarage Colmis

Nybyggnad av garage, beställare Colmis.